Az e-Recept a rajtvonalnál

Cikk
2017. January 30 - 20 : 37
Az e-Recept a rajtvonalnál

Névtelen

2016 decemberétől önkéntesen, 2017 szeptemberétől viszont kötelezően csatlakoznia kell az orvosoknak, kórházaknak, patikáknak a kormány által bevezetésre kerülő elektronikus recept felíró rendszerhez. Ez a lépés az utóbbi évek egyik legkomolyabb újítását jelenti, mely jelentős változásokat hozhat a jelenlegi receptfelírási folyamatba.

Az elmúlt években Európai Uniós támogatások segítségével kiépült Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT, Tér) egy modern, felhő alapú informatikai struktúra, melynek egyik meghatározó komponense az e-recept felíró szoftver. Ezen rendszer bevezetésétől a betegek várakozási idejének, illetve az adminisztrációs terhek csökkenését, javuló gyógyszer- és betegbiztonságot, valamint a betegek kezelésének pontosabb nyomon követését reméli a kormány.

Névtelen

Az új szolgáltatási rendszer felépítése szerint a vény felírása előtt az orvos meg tudja nézni a páciens e-profilját az _EESZT_-ben, mely tartalmazza a beteg legfontosabb egészségügyi adatait, úgymint gyógyszerallergia, alapbetegségek, esetleges implantátum stb. Ezen adatok ismeretében sokkal átfogóbb helyzetbe kerül az orvos és a beteg egyéni szükségleteinek leginkább megfelelő gyógyszert írhatja fel. Emellett az orvos már a recept felírásakor visszajelzést kap, ha a vény kitöltése hibás, így elkerülhető a betegek ismételt orvoslátogatásból adódó felesleges terhelése, elegendő lesz csupán, ha az orvos törli a hibás vényt, és újat visz be helyette a rendszerbe.

Az orvosok számára az EESZT rendszerének bevezetése nem jelent plusz terhet, hiszen a jelenleg használt rendszerükre lesz kifejlesztve ez az újítás, továbbá a terepen dolgozó orvosok számára készül majd egy egyszerű receptíró alkalmazás, mely mobiltelefonon, illetve tableten is elérhető lesz.

Az e-recept bevezetését követően az orvos már nem papír alapú receptet állít ki a beteg számára, hanem egy elektronikus vényt, mely módosíthatatlan. Az így felírt gyógyszert a beteg a patikában TAJ-kártyája és személyi igazolványa bemutatásával tudja kiváltani. Ugyanakkor a recept kitöltésekor egy felírási igazolás is kérhető, mely főleg az idős betegek számára jelenthet könnyebbséget, mert az igazolás átruházásával a családtagok is kiválthatják a gyógyszert, míg igazolás hiányában csak a saját receptek válthatók ki. Ez a megoldás néhány év múlva akár odáig is fejlődhet, hogy az igazolást elég lesz akár elektronikusan, az okostelefon képernyőjén bemutatni.

Az elektronikus recept, illetve az egészségügyi adatok digitális kezelése nem példanélküli a világban. Az Amerikai Egyesült Államokban már régóta működik ilyen rendszer, illetve az Európai Unióban is egyre több helyen kerül bevezetésre hasonló szolgáltatás. A Magyarországon bevezetendő rendszer – Svédországhoz, Dániához, illetve Észtországhoz hasonlóan – az ország egész területére kiterjed. A külföldi példák pozitív tapasztalatai alapján itthon is kedvező kimenetel várható.

Névtelen

Az új rendszer előnye az egyszerűsödő ügyintézés, aminek következtében az orvos több időt tud a betegre fordítani, illetve több adat áll a rendelkezésére, melyek segítségével a beteg egyéni specifikumait figyelembe véve tudja kiválasztani a számára hatását és kellemetlen mellékhatásait tekintve legkedvezőbb gyógyszert, továbbá csökken a téves gyógyszerelésből származó hibák mennyisége, javul a betegbiztonság. A gyógyszerészek számára is előnyös az e-recept, hiszen így csökkennek a rájuk nehezedő adminisztrációs terhek, sokkal kevesebb receptet kell megőrizniük, illetve a terápia követhetősége is javul. Hosszú időtávra visszamenőleg láthatják a betegnek a kiváltás pillanatáig felírt, valamint kiváltott gyógyszereit. Emellett az új rendszer a patikák számára az elszámolást is megkönnyíti, hiszen azonnal megtudják, hogy egy recept elszámolható-e vagy sem, illetve így könnyebb lesz elkerülni a dupla vényekből adódó problémákat. Végül, de nem utolsó sorban az OEP számára is hatalmas megtakarításokkal járna az új rendszer, hiszen az által, hogy a gyógyszert felíró orvosok látják az alternatív gyógyszerek árát, a gyógyszerek árában megjelenő állami támogatás mértékét, a felírt gyógyszerek tudatos kiválasztásával csökkenthetők az állami kiadások, és növekedhet a gyógyszerkassza megtakarítása.

Ugyanakkor egy elektronikus adatbázis alkalmazása számos, igen komoly kérdést is felvet. Ezek közül a legfontosabb a biztonság, az adatok kezelésének kérdése, valamint ennek megfelelő jogi szabályozása. Az egészségügyi adatok ugyanis igen bizalmas információkat tartalmaznak, így a hozzáférhetőség és a megosztott adatok kérdését pontosan meghatározott törvényi keretekbe kell foglalni. Ha a rendszer bevezetésre kerül, az ügyfélkapu azonosítóval rendelkezők elektronikusan, az ügyfélkapuval nem rendelkezők Kormányablakon keresztül személyesen rendelkezhetnek arról, hogy mely adataikat teszik az orvosok, illetve gyógyszerészek számára láthatóvá. A gyógyszerek kiváltásánál a tervek szerint csak gyógyszerész kérdezheti le a beteg adatait, illetve adhatja ki számára a gyógyszert.  Ez az elgondolás megköveteli a gyógyszerészi és az asszisztensi szerepkörök újraértelmezését.

Az elektronikus ügyintézés egy másik nagy hátránya, hogy egy esetleges rendszerhiba esetén az egész rendszer, áramkimaradás során pedig a helyi szolgáltatás működése áll le, lehetetlenné téve így a receptek felírását, azok kiváltását, vagy egyszerűen csak az adatokhoz való hozzáférést. Észtországban ezen probléma kiküszöbölésére egy központot üzemeltetnek, mely telefonon felhívható, és a beteg adatainak bediktálása után elmondják, milyen gyógyszer adható ki a számára. Jelenleg nem egyértelmű, hogy Magyarországon terveznek-e ilyen központot bevezetni. A tervek szerint azonban a magyar rendszer képes lesz a gyógyszer interakciók vizsgálatára, jelentősen megkönnyítve ezzel a betegek életvitelét és a gyógyszerészek életét.

Összességében elmondható tehát, hogy az EESZT, és ehhez kapcsolódóan az e-recept bevezetésének leglényegesebb kihívása az adatvédelemhez szükséges komplex jogszabályok meghatározása, a rendszer maximális üzemkészségének biztosítása, valamint az orvosok és gyógyszerészek ellátása megfelelő eszközökkel és programokkal. Ezek mind jelentős anyagi és humán erőforrást igényelnek.

A váltás nem fog bekövetkezni egyik napról a másikra, évek telhetnek el, mire a rendszer végleges formája kialakul. A hosszú távú cél mindenképp az elektronikus receptek teljes körűvé válása lenne, ami előbb-utóbb egész biztosan be fog következni, a kérdés már csak az, hogy előbb vagy utóbb…

                                                                                                                              Birinyi Dóra

                                                                                                                              GYTK. IV. évfolyam

Join Our Newsletter

So that you don't miss any of our events!

Loading...